top of page

mahalle(m)

Yaşadımız mahallede ne kadar söz sahibiyiz?

Ya da şöyle soralım: Yaşadığımız yerde söz sahibi olmak bizler için ne kadar önemli? 

KOORDİNATÖRLER

Tuba Doğu & Melis Varkal

PROJE EKİBİ

Gizem Özmen, Özge Zafer, Nazlı Yatağan, Deniz Balık

Mayıs 2014 //

mahalle(m), yaşadığımız kentte yaşam alanlarımızla kurduğumuz ilişkiyi sorgulamayı ve bu sorgulama süresince gelişen düşüncelerin ifade edilebilmeleri için ortam oluşturmayı hedeflemektedir. Çamaşır asma metaforundan yola çıkan enstalasyon, Güzelyalı Parkı'nda kentlilerin aktif katılımlarıyla gerçekleşmiştir.

 

mahalle(m) projesi ‘araştırma’ ve ‘müdahale’den oluşan iki aşamalı bir projedir. Projenin ilk aşaması araştırma niteliğinde olup, iki farklı yöntem üzerinden aşağıdaki sorulara cevap arar.

 

Yaşadığın mahallede söz sahibi olduğunu düşünüyor musun?

Mahallende değişmesini isteyebileceğin bir durumun değişim sürecinde rol alır mıydın?

 

Bu yöntemlerden ilki videodur. 3 dakikalık video kolaj olarak hazırlanan çalışmada katılımcılara yukarıdaki sorular yöneltilmiştir. İkinci yöntem ise İzmir genelinde çevrimiçi ve çevrimdışı olarak hazırlanan ve uygulanan bir anket çalışmasıdır. 

 

bottom of page